Pollastre, gallina, ous, gall d’indi, guatlles, conill, picantons,…i tot l’especejament.